مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر منصوب شد

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر منصوب شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید طی حکمی" محمود مرادی‌نراقی" را به عنوان مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر منصوب کرد. در این حکم آمده است: بنا به پیشنهاد هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر و تصویب مجمع عمومی به موجب این حکم به سمت مدیرعامل شرکت مذکور منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند منان و بهره گیری از توان اجرایی و کارشناسی همکاران در پیشبرد امور محوله موفق و موید باشید.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات