کلاف سردرگم چالش شرکت‌های حقوقی مهندسی

موضوع صدور پروانه اشتغال مهندسان شرکت‌های حقوقی مهندسی از قرار معلوم به کلاف سردرگمی تبدیل شده است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات