فصل سرد معاملات مسکن فرارسید/ راهکارهای کارشناسان برای کنترل التهاب بازار مسکن

برخی از سیاست‌هایی که این روزها از سوی مسئولان بخش مسکن مورد تاکید قرار می گیرد، در گذشته نیز آزمون شده که نتیجه‌ای به جز توزیع ارزشمندترین و کمیاب‌ترین دارایی اجتماعی یعنی زمین تنها در میان برخی از اقشار نداشته است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات