جلد اول کتاب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شد

جلد اول کتاب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، این کتاب در ۱۰ فصل تهیه و تدوین شده است. در فصل اول- کلیات، فصل دوم- تشکیل ستاد بازسازی و ورود بنیاد مسکن به بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده، فصل سوم- بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده به تفکیک استان، فصل چهارم- مهندسی فنی و معماری در بازسازی مناطق جنگ زده، فصل پنجم- پشتیبانی در بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده، فصل ششم- ارزیابی و برآورد خسارت، فصل هفتم- ساختار مدیریت و برنامه ریزی بازسازی، فصل هشتم- همکاری بنیاد مسکن با دیگر نهادها و سازمان ها در دوران بازسازی، فصل نهم- مشارکت در بازسازی، فصل دهم- دستاوردها و آموزه ها به تفصیل بیان شده است. علیرضا تابش رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخشی از مقدمه کتاب آورده است: فرآیند مستندسازی کتاب فوق با وفاداری به موازین علمی مبتنی بر مدارک، شواهد، مستندات مکتوب، نقشه ها، اخبار، مراجعه به مجموعه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات