لزوم نوآوری در حوزه ساخت و ساز

به گزارش اخبار ساختمان، زلزله یکی از شاخص ترین بلایای طبیعی است که خسارات و هزینه های جانی و مالی بسیاری را همراه دارد. کشور ایران نیز به دلیل قرارگیری روی ۵۷۵ گسل، یک سرزمین زلزله‌خیز است که به واسطه این موقعیت، نیازمند تمهیدات ویژه در ساخت و سازها متناسب با شرایط لرزه خیزی کشور است. طی چند سال اخیر نیز وقوع زلزله‌های خسارت بار در نقاط مختلف کشور، شرایط نامطلوب بخش زیادی از ساخت و سازها را منعکس کرد؛ موضوعی که تنها به ساخت و سازهای روستایی باز نمی گردد و در ساخت و سازهای شهری و حتی در انبوه‌سازی‌ها نیز نمود و مصداق دارد. مجموعه این موارد نشان دهنده اهمیت بازنگری جدی در اصول و ضوابط ساخت و ساز در کشور است. در همین راستا شرکت توسعه خدمات کارآفرینی مسکن با هدف کاهش آسیب‌های جانی و مالی در تمام مراحل ساخت و نیز پس از ساخت و در ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات