خانه های پرطرفدار در بازار مسکن کدامند؟

به گزارش اخبار ساختمان، یکی از بازارهایی که با بیشترین تورم مواجه شد، بازار مسکن بود. به طوری که در یک سال گذشته با وجود تورم ۳۰ درصدی، قیمت خانه در کلان‌شهر تهران بنا بر آمار برخی منابع تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت. نتیجه این وضع کاهش شدید توان خریداران مسکن ارزیابی شد. یکی از بازارهایی که با بیشترین تورم مواجه شد، بازار مسکن بود. به طوری که در یک سال گذشته با وجود تورم ۳۰ درصدی، قیمت خانه در کلان‌شهر تهران بنا بر آمار برخی منابع تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت. نتیجه این وضع کاهش شدید توان خریداران مسکن بود. از آنجا که دولت توان مهار قیمت های سوداگرانه ر ا در بازار نداشت، حباب قیمت ها هر روز بزرگ تر شد تا جایی که بازار را رکود تورمی فرا گرفت. در حالی که به دلیل کاهش توان خرید، تقاضا به شدت ریزش کرد اما افزایش قیمت ها همچنان ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات