معماران هم در آشفتگی شهرها دخیل هستند

استاد دانشگاه و طراح برتر منطقه هفت تهران گفت: بی شک معماران در این آشفتگی دخیل هستند و تمامی معماران وظیفه دارند ساختمانی را که طراحی می کنند از نظر رنگ، مقیاس، بافت و مصالح با ساختمان های مجاور هماهنگ باشد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات