طراحی در تهران اسلوب و ضوابط مدونی ندارد

طراح برتر منطقه هفت تهران گفت: در حال حاضر طراحی در تهران اسلوب و ضوابط مدونی ندارد و مسئول اصلی این اتفاق شهرداری است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات