پرهیز از بیهودگی شاخصه معماری ایرانی است

در معماری گذشته ما پرهیز از بیهودگی مورد تاکید قرار گرفته است و مثلا در دوره سلجوقیان تزئینات با سازه یکی بوده است

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات