پرهیز از اعمال سلیقه در کمیته های نما

طراح برتر منطقه هفت تهران در مورد نقش عوامل مختلف در معماری آشفته شهر اظهار داشت: کمیته نما توانسته خط و خطوط آشفته را بهبود ببخشد اما از یک زمان به بعد دچار اعمال سلیقه شد. به گونه ای که طرح هایی در برخی مناطق به عنوان نمای برتر انتخاب می شوند اما در مناطق دیگر اصولا مورد تایید قرار نمی گیرند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات