حضور مهندسان در بازسازی سوریه منوط به تامین شرایط اقتصادی و فنی است

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی گفت: باید سیاست ها و نوع قراردادها و نوع خدمات و حقوق متقابل در این قراردادها به خوبی تنظیم شود تا برای مهندسان جذبه داشته باشد و مشوقی برای حضور و فعالیت مهندسان در کشور سوریه باشد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات