بررسی وضعیت بازار مسکن شهر تهران

به گزارش اخبار ساختمان، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی وضعیت بازار مسکن شهر تهران در شهریور ۱۳۹۸ کرده است. براساس این گزارش تعداد کل معاملات در مرداد ۹۸ ، ۳۲۹۲ واحد و در شهریور ۹۸ ، ۲۷۸۷ واحد رسیده در حالی که این میزان در شهریور سال ۹۷ ، ۱۰ هزار و ۳۳۵ واحد بوده است. سه منطقه ۱۹، ۲۲ و ۱۶ کمترین تعداد معاملات و سه منطقه ۵، ۲ و ۱۰ بیشترین تعداد معاملات مسکن در شهریورماه سال جاری را داشته‌اند. همچنین بر اساس این گزارش متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در مرداد ۹۸ ، ۱۳ میلیون و در شهریورماه ۱۲.۷ میلیون تومان بوده و این در حالی است که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهریور سال ۹۷ ، ۸.۱ میلیون تومان بوده است. در این میان سه منطقه ۱، ۲ و ۳ بیشترین متوسط قیمت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات