تامین مسکن کارگران بازنشسته باید در اولویت باشد

به گزارش اخبار ساختمان، مدتهاست که تامین هزینه‌های «سبد معاش خانوار» از عهده کارگران و بازنشستگان خارج شده است؛ در حالی نرخ کمینه‌ی سبد معاش خانوار در شهریور ماه به ۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسیده است که کارگران حداقل‌بگیر به زحمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و مستمری‌بگیران حداقلی ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دریافتی دارند. در این اوضاع طبیعتاً خانوارهای کارگری مهم‌ترین تمرکز را در هزینه‌کرد حقوق دریافتی خود روی «سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» می‌گذارند؛ تامین هزینه‌‌ی سفره‌های خانوار، اولویتی‌ست که به هیچ وجه نمی‌توان از سر و ته آن زد یا با قیچی کردن آن، سراغ باقی مولفه‌های سبد معاش از جمله «مسکن» رفت. در این بین، «مسکن» تبدیل به مهم‌ترین دغدغه خانوارهای کارگری شده است که علیرغم فقدان بانک اطلاعاتی شفاف در مورد نحوه سکونت خانوارهای مزدبگیر، شکی نیست که درصد زیادی از این خانوارها در خانه‌های اجاره‌ای به سر می‌برند و نگران ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات