اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

www.BanaNews.irبنانیوز- اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، اول و دوم آذر ۱۳۹۰ توسط گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهلت ارسال اصل مقالات برای این کنفرانس، ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۰ می باشد و علاقه مندان می توانند تا این تاریخ، مقالات خود را در یکی از محورهای زیر به دبیرخانه ارسال نمایند:

* اقلیم شناسی کشاورزی و تغییر اقلیم (نوسانات اقلیمی ، فنولوژی گیاهان زراعی و باغی ، خرد اقلیم شناسی کشاورزی)

* تاثیر پدیده های جوی بر کشاورزی (سرمازدگی،خشکسالی،آلودگی هوا و ...)

* بهره وری آب و امنیت غذایی

* مدیریت و تعدیل آثار پدیده های جوی

* نقش بنگاههای اقتصادی و بیمه در ریسک پذیری کشاورزی

* مدلسازی تبخیرتعرق و فرآیندهای گیاه و محیط

* سازگاری کشاورزی با کم آبی و مدیریت کشت دیم

* مدلسازی و پیش بینی های هواشناسی کشاورزی

* کاربرد سامانه های داده برداری خودکار در مدیریت آب در مزرعه

* موضوعات نوین در هواشناسی کشاورزی (روشهای هوشمند، سامانه های ترویجی Agroadvisory)

* الگوهای ملی موفق در مدیریت و بهره وری آب کشاورزی

[اطلاعات کامل کنفرانس]

    نظرات