سمینار  اصول گزارش نويسي و امور حقوقي مرتبط با مهندسي ساختمان

سمینار  اصول گزارش نويسي و امور حقوقي مرتبط با مهندسي ساختمان

سيمنار آموزشي (رايگان)

اصول گزارش نويسي
و امور حقوقي مرتبط با مهندسي ساختمان

دوشنبه ۰۸-۰۷-۹۸
صبح ۰۸:۰۰ الي ۱۳:۰۰
عصر ۱۵:۰۰ الي ۱۸:۳۰

سالن غدير لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات