آیین نامه ارزیابی عملکرد سازندگان مسکن و ساختمان

آیین نامه ارزیابی عملکرد سازندگان مسکن و ساختمان

جهت دریافت نسخه جدید آیین نامه ارزیابی عملکرد سازندگان مسکن و ساختمان اینــجا کلیــک نمایید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات