بررسی تأثیر مدول نرمی مصالح سنگی بر مشخصات مکانیکی بتن الیافی

بررسی تأثیر مدول نرمی مصالح سنگی بر مشخصات مکانیکی بتن الیافی

بررسی تأثیر مدول نرمی مصالح سنگی بر مشخصات مکانیکی بتن الیافی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: ساخت و ساز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

در حال حاضر بتن بعد از آب پر مصرف ترین ماده روی کره خاکی می‌باشد. امروزه بتن به دلایلی از جمله سهولت تهیه اجزاء تشکیل دهنده، صرف هزینه های کم نسبت به سایر مواد، خواص مهند سی مطلوب، دوام فوق العاده، فرم پذیری و مهم تر از همه تعامل مثبت با محیط زیست، مورد توجه ویژه بوده و به عنوان ماده قرن بیست و یکم مطرح گردیده است. با آنکه ساخت بتن با اجزاء اصلی سیمان، سنگدانه و آب بسیار ساده می‌نماید، لیکن با وجود همین سه جزء و با افزودن مواد جدید و نیز اثرات محیطی، پیچیدگی‌ها و نادانسته‌های فراوان در این سنگ مصنوعی همچنان باقیست. برای شناخت بتن می‌بایست مصالح تشکیل دهنده آن را شناخت. از آنجایی که حدود 80 درصد حجم بتن را مصالح سنگی تشکیل می‌دهد، مطالعه در مورد تاثیر ویژگی‌های آن از قبیل دانه بندی بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی بتن ضروری به نظر می‌رسد، حال آنکه تحقیقات مبسوطی در این زمینه انجام نگرفته است، هدف از این پژوهش بررسی مدول نرمی مصالح سنگی ریز دانه بر خواص مکانیکی و فیزیکی بتن الیافی(پلی پروپیلن) می باشد. مدول نرمی سنگدانه‌ها بویژه ماسه در تعیین نسبت های طرح اختلاط بتن به روش ACI دارای اهمیت ویژه ای می باشد. مدول نرمی ماسه به صورت درصد مجموع درصد های تجمعی باقی مانده روی سری الک های(نمره 4 الی 100) استاندارد ASTM محاسبه می‌شود. در این پژوهش با انتخاب مصالح معدن خرم دره و تعیین منحنی دانه بندی و انطباق آن با استاندارد ASTM C33-84 و با ارائه طرح مخلوط های مختلف به ازای سه مقدار مختلف مدول نرمی و تهیه نمونه های استوانه ای و مکعبی پرداخته شده است. مقاومت فشاری و کششی آنها پس از عمل آوری استاندارد مرطوب و در مدت زمانهای 7 و 28 روزه در آزمایشگاه ساوانا بتن تعیین گردید. بررسی نتایج حاصل از آزمایش ها نشان می دهد که مقدار اسلامپ، چگالی بتن تازه، مقاومت کششی و مقاومت فشاری با تغییرات مدول نرمی ماسه تغییر می کند. به طوری که با ثابت بودن نسبت آب به سیمان با کاهش مدول نرمی مقدار اسلامپ کاهش می یابد و مقاومت فشاری، چگالی، مقاومت کششی در یک FM مشخص ماسه به حد بهینه می‌رسند....واژگان کلیدی: مدول نرمی، مصالح سنگی، بتن الیافی

---

نگارنده: محمدامین قاسمیه
استاد راهنما: آقای دکتر علی اکبر حکمت زاده
استاد مشاور: آقای دکتر داوود قائدیان
استاد داور: آقای دکتر مخبری

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات