توقیف دستگاه حفاری غیر مجاز چاه در شهرستان آزادشهر

رئیس اداره منابع آب شهرستان های آزادشهر و رامیان از توقیف یک دستگاه حفاری تراکتوری غیر مجازچاه در روستای قزلجه آق امام شهرستان آزادشهر خبر داد..

به گزارش روابط عمومی شرکن آب منطقه ای گلستان، مهندس جواد تیموری اظهار کرد: این دستگاه تراکتوری غیر مجاز با حضور پرسنل نیروی انتظامی توقیف ودستگاه مذکور با جرثقیل به محوطه پارکینگ امور منابع آب گنبد، مینودشت وگالیکش واقع در شهر گنبد جهت اعمال توقف شش ماهه مندرج در قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری انتقال داده شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات