بازدید معاون وزیر در آب آبفا و هیئت همراه از محل سد مطالعاتی ده...

مهندس تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو در آب و آبفا ،رستمیان نماینده مردم دلفان در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران وزارت نیرو ،رضا میرزایی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای، کرموند مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری ، کاکاوند مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی ، از محل طرح مطالعاتی سد ده پهلوان بازدید کردند .
️به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان ، مهندس تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو در آب و آبفا ،رستمیان نماینده مردم دلفان در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران وزارت نیرو ،رضا میرزایی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای، کرموند مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری ، کاکاوند مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی ، از محل طرح مطالعاتی سد ده پهلوان بازدید کردند .
سدمخزنی ده پهلوان درشهر فیروزآباددراستان لرستان و در۱۰ کیلومتری غرب شهرستان نورآباد و برروی رودخانه بادآورازسرشاخه های سیمره قراردارد .
هدف ازاجرای طرح تامین آب شرب شهرستان نورآباد و بخشی ازروستاهای مسیر و تامین آب موردنیاز حدود ۱۸۰۰۰ هکتار اراضی کشاورزی وکنترل سیلاب میباشد.ارتفاع سد ۶۸متر و حجم مخزن ۹۹ ، حجم تنظیم ۱۰۵ و برای تکمیل آن اعتباری در حدود ۱۰ میلیارد ریال مورد نیاز میباشد.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای لرستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای لرستان

    شركت آب منطقه‌ای لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات