همزمان با آغاز فصل پاییز، جلسه مدیریت بحران در آب منطقه ای...

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران در این جلسه که معاونین و مدیران شرکت حضور داشتند، ابتدا دبیر این کارگروه ضمن اشاره به اهداف برگزاری این جلسات، اطلاع یابی و اطلاع رسانی را برای مدیریت سیلاب مهم برشمردند و افزودند: باید در همه شرایط برای وقوع بحران سیل آمادگی داشته باشیم.

وی با اشاره به ویژگی های سیلاب پاییزی از جمله شدت بارش تأکید کرد: هشدارها و اخطارهایی که از سوی هواشناسی و یا بخش مطالعات شرکت داده می شود همه اعضا باید آن را جدی گرفته، گرچه ممکن است تغییرات جوی رخ دهد و پیش بینی ها به وقوع نپیوندد، اما داشتن آمادگی کمک می کند تا سیلاب ها بهتر مدیریت شوند و میزان خسارت به حداقل برسد .

در ادامه هریک از اعضا پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در خصوص چگونگی تأمین منابع مالی مورد نیاز، تأمین ادوات و ماشین آلات مورد نیاز، پیشنهاد و بازنگری در نظام‌نامه مدیریت سیلاب، چگونگی اجرای برنامه های عملیاتی به ویژه در حوزه تخصصی، ساماندهی انتظارات و مدیریت اطلاع رسانی در قبل از وقوع سیل، حین سیل و بعد از وقوع سیل و همچنین کنترل سیلاب از طریق سدها و تأسیسات آبی ارائه دادند.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای مازندران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای مازندران

    شركت آب منطقه‌ای مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات