اهمیت چاههای مشاهده ای در پایش دشتهای استان

رئیس گروه آبهای زیر زمینی شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: چاههای مشاهده ای در پایش سطح آب زیر زمینی دشتهای استان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان داریوش جانکی پور رئیس گروه آبهای زیر زمینی شرکت آب منطقه ای هرمزگان اظهار کرد: در کل استان 642 حلقه چاه مشاهد ه ای (پیزومتر )وجود دارد که با استفاده از آنها سطح آب زیر زمینی دشتهای استان پایش می شود.

وی با بیان اینکه 58 آبخوان استان هر ماهه اندازه گیری می شوند اضافه کرد : هدف از ایجاد شبکه چاههای پیزومتری کنترل و پایش سطح آب آبخوانها  می باشد تا بر اساس نتایج حاصله افت یا بالا آمدگی این آبخوان ها را توسط نمودار هیدروگراف ( آبنمود )نمایش دهند  .

وی با تاکید بر اینکه برای پایش آبخوان ها  و بررسی سطح آب زیر زمینی،  باید یک شبکه پیزومتری یا تیسین در دشتها ایجاد شود ، خاطر نشان کرد: پیزومتر چاهی است به قطر 6 اینچ که عمدتاً توسط لوله های فولادی تجهیز می گردد.

جانکی پور اضافه کرد: تعدادچاههای مشاهده ای ( پیزومترها) با توجه به مساحت دشت تعیین و عمق آنها با توجه به شرایط عمق لایه های آب زیر زمینی مشخص می گردد .

رئیس گروه آبهای زیر زمینی شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: در هر آبخوان بعد از تعیین محل چاه مشاهده ای در نزدیکی یکی از همان چاهها ، چاه اکتشافی با قطر 12 اینچ حفاری می گردد که پس از اتمام حفاری ها این چاه مورد آزمایش پمپاژ قرار می گیرد .

وی اضافه کرد : جهت تهیه بیلان هر دشت یا محدوده مطالعاتی می توان از نتایج سطح آب هر آبخوان وهیدروگراف مربوطه استفاده نمود .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات