مشارکت شرکت های آبفا و آب منطقه ای خراسان رضوی در مدیریت حوزه پساب

جانشین مدیر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از مشارکت شرکت آبفا و آب منطقه ای در مدیریت حوزه پساب به منظور اجرای طرح های تامین آب و تصفیه فاضلاب شهر مشهد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، "مجتبی برغمدی" با اشاره به سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی درحوزه مربوطه اظهار کرد: پس از چندین ماه جلسات فشرده کارشناسی، تفاهم نامه سرمایه گذاری مشترک بین شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و شرکت آب و فاضلاب مشهد برای اجرای طرح های تامین آب و تصفیه فاضلاب از طریق واگذاری پساب به امضاء دو شرکت رسید .

وی ادامه داد: اجرای این تفاهم نامه گام بلندی در جهت پیشبرد تامین اعتبار طرح های راکد تامین آب شرب مشهد و طرح‌های جمع آوری و تصفیه فاضلاب خواهد بود .

جانشین مدیر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در توضیح این تفاهم نامه ابراز کرد: این تفاهم نامه جهت افزایش ظرفیت تامین آب شرب مشهد و  تعداد تصفیه خانه های فاضلاب بین دو مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و آب و فاضلاب مشهد منعقد شده است.

وی افزود: در ادامه، بسته های فراخوان جهت جذب سرمایه گذار تهیه و برای شرکت آب و فاضلاب کشور جهت اخذ مجوز انتشار فراخوان، ارسال شده است.

برغمدی گفت: در قالب این تفاهم نامه توسط شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی پنج طرح عمرانی از جمله طرح انتقال آب از یال شمالی رشته کوه های هزار مسجد به مشهد، انتقال پساب شهر مشهد به غرب آبخوان، طرح خط انتقال آب از غرب دشت مشهد، طرح انتقال آب از سد شوریجه به مشهد و خرید چاه کشاورزی جهت تامین آب شرب مشهد انجام می‌شود.

جانشین مدیر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: براساس این پنج طرح  150 میلیون متر مکعب آب به ظرفیت تامین آب شرب مشهد اضافه می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پنج تصفیه خانه فاضلاب پرکندآباد یک، پرکندآباد دو، خین عرب، اولنگ و التیمور در مشهد فعال است، افزود: ظرفیت تصفیه خانه های موجود 180 هزار متر مکعب در شبانه روز می باشد.

برغمدی ادامه داد: براساس این تفاهم نامه سه طرح تصفیه خانه فاضلاب طبرسی شمالی، مدول سوم اولنگ و ارتقا تصفیه خانه پرکندآباد دو به مجموع تصفیه خانه های مشهد اضافه خواهد شد که ظرفیت تصفیه فاضلاب را به 516 هزار متر مکعب در شبانه روز خواهد رساند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات