بررسی تأثیر استفاده از خاک نسوز کربنی بعنوان فیلر در بتن خود تراکم ( مطالعه موردی : معدن استقلال آباده )

بررسی تأثیر استفاده از خاک نسوز کربنی بعنوان فیلر در بتن خود تراکم ( مطالعه موردی : معدن استقلال آباده )


حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

در این تحقیق ، از خاک نسوز کربنی بعنوان ماده جایگزین فیلر در بتن خود تراکم مورد آزمایش قرار گرفته است . ابتدا طرح اختلاط مبنا با استفاده از فیلر با عیار سیمان : 400 ، 500 و 600 کیلوگرم در متر مکعب بتن و نسبت آب به سیمان 0.4 تهیه و در مرحله بعد خاک نسوز بمیزان 5 ، 10 ، 15 ، 20 و 25 درصد حجم فیلر ، جایگزین فیلر شده است .آزمایشهای مربوط به بتن تازه از جمله اسلامپ J-Ring و U-Box ، انجام و نتایج مقاومت فشاری و کششی 28 روزه آزمونه ها و همچنین میزان نفوذ پذیری نمونه ها ، بررسی شده است .
واژگان کلیدی : بتن خود تراکم ، فیلر ، خاک نسوز کربنی

---

نگارنده: مجتبی گل نشین
استاد راهنما: جناب آقای دکتر مهدی مخبری
استاد مشاور: جناب آقای دکتر داوود قائدیان رونیزی
استاد داور: جناب آقای دکتر امیرحسین وکیلی

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات