تحلیل میادین در ایران با توجه به پارامترهای بومی سازی شده

تحلیل میادین در ایران با توجه به پارامترهای بومی سازی شده

تحلیل میادین در ایران با توجه به پارامترهای بومی سازی شده در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان در شهر همدان استان همدان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

با افزایش روزافزون وسایل نقلیه، شاهد تداخل در عملکرد تقاطع‌ها شهری به ویژه میادین هستیم. از دیدگاه کلی، معابر مشکل زیادی بر سر راه ترافیک ایجاد نمی کنند، بلکه این تقاطع ها هستند که به دلیل ایجاد تداخل در جریان پیوسته و تبدیل آن به جریان منقطع، باعث ازدحام در شبکه می شوند. در تقاطع های هم سطح، آن چه بیش از هر چیز می تواند به بهینه سازی جریان ترافیک بی انجامد،روش های کنترل و نظارت بر جریان ترافیک است،که به طور معمول این نظارت ها و کنترل ها توسط چراغ راهنمایی صورت می پذیرد. حال آن که در کشور شاهد ترکیب میدان و چراغ ترافیکی در تقاطع های دایره ای هستیم، از این رو طراحی مناسب چراغ های راهنمایی از اهمیت خاصی برخوردار است. استفاده از نرم افزارهای ترافیکی سبب به دست آوردن بهترین عملکرد با صرف کمترین وقت و هزینه خواهد شد. در این رساله تلاش بر این است که، با اعمال پارامترهای بومی در پیشرفته ترین سطح نرم افزارهای مذکور نزدیک ترین شبیه سازی به واقعیت و نوع رفتار کاربران راه در ایران در قالب مطالعه موردی میدان ۱۳ آبان شهر همدان ارایه شود،همچنین در این راستا پارامترهای دخیل در تحلیل میدان ها از جمله تاخیر، زمان سفر،سرعت و سطح سرویس در قالب طول سیکل چراغ موجود و طراحی طول سیکل جدید استخراج و در مورد صحت کارآمدی نتایج بحث خواهد شد.
واژه های کلیدی: میدان، شبیه‌سازی، بومی‌سازی، سطح سرویس، میدان چراغ دار، تأخیر،زمان سفر

---

ارائه دهنده: آقای مهندس مرتضی پذیره، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
استاد راهنما: آقای دکتر محمدرضا الیاسی، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
استاد مشاور: آقای دکتر شهاب حسن پور، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
استاد ممتحن: آقای دکتر جواد طاهری نژاد، استادیار رشته مهندسی عمران
استاد ممتحن: آقای دکتر صلاح الدین حمیدی، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

    منبع خبر

    سیویلیکا

    سیویلیکا

    ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

      نظرات