بهینه سازی مصرف آب در آبیاری و رشد گیاهان و با استفاده از شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر منطق فازی

بهینه سازی مصرف آب در آبیاری و رشد گیاهان و با استفاده از شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر منطق فازی


حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

درهر روش آبیاری چه نوین و چه سنتی زمان آبیاری مزارع از اهمیت ویژه ای برخوردار است هرساله به دلیل کم آبی یا آبیاری زیاد که هر دو ناشی از غفلت کشاورزان و نااگاهی آنها از میزان رطوبت مورد نیاز برای رشد گیاه است بسیاری از محصولات از بین می روند و منابع آبی و انسانی زیادی به هدر می رود و دلیل عمده این مشکل کاهش رطوبت خاک و نرسیدن آب به موقع به محصول است.
از این رو اندازه گیری مقدار دقیق رطوبت خاک بسیار حائز اهمیت است. سنسور های هوشمند ، مقدار رطوبت خاک را اندازه گیری می کنند. در این تحقیق به منظور افزایش کارایی مصرف آب ، ابتدا با استفاده از حسگرهای بیسیم اطلاعات خاک زراعی را در نقاط مختلف محیط دریافت و پس از ارسال این داده ها به کامپیوتر مرکزی داده ها را به برنامه منطق فازی ارسال و نتیجه را از آن دریافت می کنیم پس از دریافت اطلاعات تصمیم مناسب جهت آبیاری گرفته شده را اجرا می نماییم که با این روش در مصرف آب صرفه جویی می نماییم.
کلمات کلیدی: شبکه حسگر بی سیم- منطق فازی- آبیاری- بهینه سازی آبیاری- آبیاری هوشمند

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات