بررسی مقایسه‌ی تاثیر اندرکنش از دیدگاه مقاومتی در مدل سازی ستونهای بتنی مسلح تقویت شده با FRP و ژاکت فولادی و بتنی

بررسی مقایسه‌ی تاثیر اندرکنش از دیدگاه مقاومتی در مدل سازی ستونهای بتنی مسلح تقویت شده با FRP و ژاکت فولادی و بتنی


حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

ایران از جمله کشورهایی است که دارای گسل‌های فعال است و بسیاری از شهرها و مراکز جمعیتی، سکونتگاه‌ها و تأسیسات انسانی یا روی گسل‌ها یا در مجاورت آنها واقع شدهاند و خطر زلزله همیشه وجود دارد. اهمیت مقابله با این پدیده برای همه مشخص است بنابراین، مهمترین کار یک مهندس عمران در این زمینه میتواند اجرای سازه ی مقاوم باشد.
بتن آرمه به عنوان یک گزینه قابل اعتماد برای ساخت بسیاری از سازه‌های بلند مرتبه و معمولی محسوب می‌گردد، به طوری که شاید بتوان از آن به عنوان مهمترین ماده ساختمانی موجود با کاربردی فراگیر در تمام دنیا نام برد. عمر سازه‌های بتن آرمه به بیش از چند دهه می‌رسد و به علل گوناگونی مانند خطاهای طراحی، مشکلات اجرایی، به روز نبودن آیین نامه‌ها با ضرایب ایمنی پایین، تغییر در عضو سازهای (حذف ستون و بادبند) و یا تغییر کاربری ساختمان ایمن نیستند. از لحاظ تعدد و اهمیت این ساختمان‌ها، جایگزین کردن آن‌ها با سازه‌های جدید توجیح اقتصادی ندارد در حالی که تقویت و تعمیر آن‌ها امری مقرون به صرفه بوده و اهمیت ویژه ای از لحاظ افزایش قابلیت بهره برداری به خود گرفته است. در این راستا استفاده از روشهای رایج و مطالعات صورت گرفته برای تقویت بر روی ستون بتنی سازه که میتوان گفت عضو اصلی هر ساختمان محسوب می¬شود مانند فیبرهای پلیمری تقویت شده، ژاکت بتنی و ژاکت فولادی که بررسیهای متعددی جهت شناخت و عملکرد آنها در سراسر جهان انجام شده است، راهکارهای مناسبی برای کنترل نیروهای ویرانگر زلزله محسوب میشوند. در این رساله سعی میگردد با بررسی اندرکنش ستون بتنی بهسازی شده تحت بارهای استاتیکی خطی و غیرخطی در نرم افزار آنالیز اجزای محدود ABAQUS به صورت دقیقتر به مسئله نگاه کند . ابتدا جهت صحت سنجی نرم افزار، اطلاعات یک نمونه ی آزمایشگاهی در نرم افزار وارد می‌شود و مدل طراحی می‌گردد، و در صورت تطابق نتایج عددی با ازمایشگاهی مدل با روش های ژاکت بتنی، ژاکت فولادی، FRP و ترکیب دو ژاکت فولادی و بتنی در نرم افزار مقاوم سازی شده است. افزایش مقاومت فشاری در ستون به ترتیب روش‌های مذکور 38%، 42% و 29% است، سپس اندرکنش‌های متفاوت بین ژاکت‌ها و ستون بتنی از جمله اندرکنش اصطکاکی و چسپندگی مدل‌ها بررسی می‌گردد.. در نهایت نتیجه به دست آمده به صورت گراف به عنوان دادههای اولیه در نرم افزارهای طراحی و محاسبات تعمیم داده ‌می‌شود.
واژگان کلیدی: ستون بتنی مسلح، ژاکت فولادی،ژاکت بتنی، FRP، ABAQUS، مقاومسازی

---

نگارنده: الهام محسنی
استاد راهنما: دکتر آرش توتونچی
استاد مشاور: دکتر علیرضا میرزایی
استاد داور: دکتر امیر تابع‌بردبار

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات