تاکنون 168 میلیون مترمکعب آب به سدهای استان وارد شده است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در سومین جلسه شورای حفاظت منابع، مجاری و تاسیسات آبی استان اردبیل در سال 98 گفت: از ابتدای سال آبی تاکنون 168 میلیون مترمکعب آب به سدهای استان وارد شده است.

مهندس اصغر سلیمان زاده تصریح کرد: از ابتدای سال آبی امسال تا پایان شهریور ماه 323 میلیمتر بارندگی در استان اتفاق افتاده است که نسبت به متوسط بلند مدت بیش از 5 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی با اشاره با افزایش 5.6 درصدی بارش نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار داشت: در سال آبی جاری شهرستان پارس آباد با 250 میلیمتر بارندگی و شهرستان سرعین با 426 میلیمتر بارندگی به ترتیب کمترین و بیشترین میزان بارندگی را در سطح استان داشته اند.

مهندس سلیمان زاده با اشاره به حجم 303 میلیون مترمکعبی سدهای استان یادآور شد: هم اکنون بالغ بر 84 میلیون مترمکعب آب در پشت سدهای استان جمع شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد افزایش را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در ادامه با اشاره به ورود بیش از 68 میلیون مترمکعب آب به سد یامچی تصریح کرد: حجم آب موجود سد یامچی بعنوان مهمترین منبع تامین آب شهر اردبیل در حال حاضر 16 میلیون مترمکعب می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 2 میلیون مترمکعب افزایش را نشان می دهد.

مهندس سلیمان زاده با اشاره به اینکه حجم آب موجود در سد ارس نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد اظهار داشت: آب موجود در سد ارس در سال گذشته 276 میلیون مترمکعب بود که امسال این رقم به 329 میلیون مترمکعب رسیده است.

وی همچنین با اشاره به دبی آب ورودی به سدهای ارس و خداآفرین تصریح کرد: از ابتدای سال آبی امسال بیش از 4 میلیارد مترمکعب دبی آب ورودی سد ارس بوده و نزدیک به 4 میلیارد و 900 میلیون مترمکعب دبی آب ورودی سد خداآفرین می باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در پایان گفت: هم اکنون 269 چاه دارای اضافه برداشت در سطح استان وجود دارد که 200 چاه در بخش کشاورزی و 69 چاه در بخش آبزیان پروری نسبت به این امر اقدام می کنند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات