معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان از خبرگزاری...

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان از خبرگزاری ایمنا متعلق به شهرداری اصفهان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان مهندس حسن ساسانی ، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان ، بیستم شهریور ماه از خبرگزاری ایمنا بازدید و با سردبیر و جمعی از خبرنگاران حوزه ی اقتصادی این خبرگزاری گفت و گو کرد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اصفهان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اصفهان

    شركت آب منطقه‌ای اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات