دعوت برای شرکت در مزایده عمومی یک مرحله ای

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد فروش یک دستگاه مینی بوس قابل شماره گذاری خود را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran) به شماره مزایده 10098001107000001 بصورت الکترونیکی به فروش برساند.

لذا کلیه متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان روزنامه سیاست روز تاریخ 98/07/08 (نوبت اول) و مورخ 98/07/09 (نوبت دوم) و یا با وب سایت شرکت( (WWW.QZRW.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 33239655-028 داخلی 219 و 220 دفتر قراردادهای شرکت تماس حاصل نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قزوین

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قزوین

    شركت آب منطقه‌ای قزوین یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات