دعوت پیمانکاران واجد صلاحیت جهت شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه از پیمانکاران واجد شرایط (حداقل پایه 5 آب) جهت عملیات اجرای بتن پوشش (لاینینگ) 5/9 کیلومتر از مسیر کانال خاکی تاکستان که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran) به شماره مناقصه 200961107000010بارگذاری نموده است به صورت الکترونیکی به فروش رساند.

لذا کلیه شرکتهای واجد صلاحیت می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان روزنامه عصر توسعه تاریخ 98/07/13 (نوبت اول) و مورخ 98/07/14 (نوبت دوم) و یا با وب سایت شرکت ( (WWW.QZRW.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 33239655-028 داخلی 219 دفتر قراردادهای شرکت تماس حاصل نمایند

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قزوین

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قزوین

    شركت آب منطقه‌ای قزوین یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات