کارگروه فرهنگ سازی منابع آب شهرستان سروستان برگزار گردید

اولین جلسه کارگروه فرهنگ سازی با حضور مسولین شهرستان در فرمانداری تشکیل شد .

مدیراداره منابع آب ضمن  بیان اهداف کارگروه در راستای حفاظت از منابع آب موجود  به ارائه گزارشی از وضعیت منابع آبی شهرستان سروستان پرداخت وتاکید کرد این شهرستان با توجه به پایین بودن بارندگی از  منابع آبی مناسبی برخوردار نیست.

فخاری افزود طبق آماری که جهاد کشاورزی ارائه کرده است، شهرستان سروستان با بیش از 300 هزار رأس دام یکی از قطب های  دام پروری در جنوب کشور محسوب می شود که تامین آب مورد نیاز آنها با مشکلاتی همراه شده است و یکی از مباحث مهم  این جلسه مصرف بهینه آب از جمله روش های نوین کم مصرفی آب در دامپروری  است.

فخاری تعامل و هماهنگی بیشتر ادارات شهرستان سروستان با اداره منابع آب را خواستار شد و تداوم کارگروه بعنوان اتاق فکر جهت حل مسائل ،آموزش و فرهنگ سازی را بسیار مفید وکارآمد دانست و دعوت از نمایندگان کشاورزان هر روستا ، تهیه بروشور و ارائه راهکارها و آموزش ها ی لازم در راستای مصرف بهینه آب را از برنامه های آتی این کارگروه دانست

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات