پانزدهمین دوره مسابقات قرآنی فرزندان کارکنان وزارت نیرو در...

در مرحله استانی مسابقه قرآنی فرزندان کارکنان وزارت نیرو 16 نفر از فرزندان پرسنل شرکت آب منطقه ای شرکت نمودند

این مسابقات  در 6  رشته،  قرائت(تحقیق و ترتیل)، حفظ ، مفاهیم، تفسیر ، زبان آموزی و اذان برگزار شد  و فرزندان پرسنل شرکت آب منطقه ای فارس با کسب  5 مقام اول و یک مقام دوم خوش درخشیدن .

محمودرضا باسعادت (فرزند محمدرضا باسعادت) ،شمیم عمادی (فرزند مهدی عمادی ) محمد صالح حیدری (فرزند محمدحسین حیدری) سید محمدرضا صابرپور (فرزند سید علی صابرپور) علیرضا مطلع (فرزند محسن  مطلع) مقام اول  و سیده فاطمه  موسوی (فرزند سید جلیل موسوی) مقام دوم مسابقه قرآنی راکسب کردند.  همچنین عیلرضا مطلع علاوه بر کسب مقام اول مسابقات  به مرحله کشوری زیر راه یافت .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای فارس

شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات