در سالجاری، بیش از 20 کیلومتر ازمسیل سیلاب ها و مجاری اصلی رودخانه...

مهندس ثاقب عزیزخانی،مدیر دفتر روخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای زنجان گفت:ایران از لحاظ اقلیمی و شرایط آب و هوایی، خشک و نیمه خشک است و در دهه 70 و 80 این تغییر اقلیم شدت یافته و موجب تغییر بارشها به صورت رگباری و موقتی شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،عزیزخانی در گفت و گو با رادیو زنجان، اظهارداشت: عوامل دیگری که مزید بر علت شده و موجب بروز سوانح و حوادث ناگوار طبیعی  شده است، عدم احداث آبخیزداری متعدد در مسیل رواناب هاست که دلیل آن نبود اعتبار کافی است و این امر موجب سرعت گرفتن حرکت آبهای حاصله از باران و برف است که طبیعت را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

وی، پوشش گیاهی نامناسب در برخی حاشیه رودها را از دیگر عوامل بروز حوادث غیرمترقبه دانست و افزود:اگر در حاشیه رودخانه ها پوشش گیاهی مناسب و کافی باشد،خود نوعی بازدارندگی در برابر رواناب هاست تا خسارت را به حداقل برساند.

عزیزخانی، به تصرفات غیرمجاز و غیرقانونی بستر و حاشیه رودخانه های استان توسط برخی سودجویان اشاره کردو گفت:بدلیل این تصرفات عرض رودخانه ها کاهش یافته و رواناب ها مجاری اصلی خود را از دست میدهند و به ناچار وارد مسیرهای انحرافی شده و این روند موجب تخریب مزراع و رودخانه های همجوار می شود که نمونه این موضوع را در سیل فروردین ماه امسال ملاحظه کردیم.

مدیر دفتر روخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای زنجان،برداشت بی رویه مصالح از رودخانه های استان را از دیگر عوامل تشدید بحران و خسارت در مواقع بروز سیل و طغیان رودخانه ها دانست و افزود:رودخانه موجود زنده است،اگر مسیل آن مسدود شود،؛زندگی همه را مختل می کند و اگر مسیل آن بازگشایی شود موجب گشایش در زندگی انسانها و دیگر موجودات زنده خواهد شد.

وی به برخورد جدی و قضایی با متصرفین غیرمجاز حاشیه رودخانه های استان تاکید کرد و تصریح نمود:فروردین ماه امسال بیش از 20 کیلو متر از مسیل سیلاب ها و مجاری اصلی رودخانه های استان ،لایروبی شده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات