برگزاری دومین جلسه کارگروه استانی سازگاری با کم آبی در شرکت آب...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، دومین جلسه کارگروه استانی سازگاری با کم آبی در سال 98 با حضور اعضای کمیته استانی کارگروه، در محل سالن جلسات شهید خلیفه تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه مهندس افشاری ، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه ای زنجان ، ضمن خوش آمد گویی، بر اهمیت موضوع سازگاری با کم‌آبی تأکید نمود و اظهار داشت: دست‌یابی به برنامه‌ها و عملیاتی نمودن برنامه سازگاری با کم‌آبی نیازمند توافق تمام ذینفعان و اهتمام، همدلی و تلاش جمعی می‌باشد.

در ادامه جلسه مهندس نجفلو ، رئیس گروه بهره برداری و نگهداری از آبهای سطحی این شرکت، در خصوص وضعیت تدوین برنامه سازگاری با کم‌آبی در سایر استان‌ها و اهداف جلسه حاضر توضیحات مبسوطی ارائه نمود.

سپس دکتر عرب مدیرعامل مشاور مطالعات برنامه سازگاری با کم آبی (موسسه راهبرد دانش پویا) به اهمیت برنامه مذکور و فرآیند تدوین این برنامه پرداخت و بر توافق و ارائه نقطه نظرات تمامی دستگاه‌ها در کلیه مراحل تدوین برنامه تاکید نمود.

در پایان این جلسه به وضعیت منابع و مصارف استان زنجان بر اساس گزارشات جمع بندی شده از ابتدای مطالعات تا کنون پرداخته شد و رویکردها و تجارب سایر استان‌ها در تدوین برنامه سازگاری با کم‌آبی توسط مشاور مطالعات ارائه گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات