ارزیابی سطح بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی پژوهشگاه نیرو...

ارزیابی سطح بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی پژوهشگاه نیرو...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ مدیریت منابع انسانی پژوهشگاه نیرو در راستای توسعه و بهبود فعالیت‌های این مدیریت اقدام به سنجش سطح بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی نموده است. این فعالیت در روز شنبه 13 مهرماه (امروز) توسط تیم ارزیاب اعزامی از کنفرانس مدیریت منابع انسانی در پژوهشگاه نیرو انجام شد.
در جلسه افتتاحیه این ارزیابی ؛ ضمن تاکید بر اهمیت ارزیابی وضعیت بلوغ قابلیت‌های منابع انسانی و تطابق آن با استانداردهای موجود، گزارشی از اقدامات یک ساله انجام شده توسط تیم ارزیابی ارائه گردید، روند فعالیت‌های ارزیابی معرفی و نحوه تعامل با سازمان بیان شد.
در این ارزیابی، تیم ارزیاب در طول روز، به بررسی مستندات مربوطه و برگزاری جلسات با مدیران و کارشناسان پژوهشگاه اقدام و از طریق شواهد عینی، به سنجش انطباق فرآیندهای مدیریت منابع انسانی پژوهشگاه با استاندارد 34000، تعیین سطح بلوغ فرآیندها و ارائه پشنهادهای بهبود خواهند پرداخت.
در جلسه اختتامیه که در عصر برگزار می‌گردد، نتایج اولیه ارزیابی در خصوص تعیین سطح بلوغ فرآیندهای منابع انسانی مطرح و پیشنهادهایی به منظور بهبود ارائه خواهد گردید.
گفتنی است مدل 34000 از جمله استانداردهایی است که اخیرا مورد استفاده شرکت‌ها به منظور ارزیابی و ارتقاء سیستم منابع انسانی قرار گرفته است. ویژگی‍‌های خاص استاندارد و سلسله مراتبی بودن آن و نیز تعریف دقیق اقدامات و توانمندی‌هایی که شرکت‌ها در هر سطح برای اجرا و ارتقاء سیستم منابع انسانی بدان نیازمندند از جمله مهمترین ویژگیهای این استاندارد است.

لینک اصل خبر در سایت پژوهشگاه نیرو

    منبع خبر

    پژوهشگاه نیرو

    پژوهشگاه نیرو یک دانشگاه در شهر تهران می باشد

      نظرات