بازسازی و ساخت تعدادی از تجهیزات مربوط به واحدهای 250 مگاواتی

بازسازی و ساخت تعدادی از تجهیزات مربوط به واحدهای 250 مگاواتی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات