عمليات اجرايي  پست برق دژكوه آغاز شد

عمليات اجرايي پست برق دژكوه آغاز شد

به گزارش پايگاه خبري توانير،اين پروژه شامل نصب يك دستگاه ترانس به ظرفيت 30مگاولت آمپر و 4 فيدر خروجي 33 كيلوولت است كه با هدف افزايش ضريب اطمينان و توسعه شبكه برق جهت مشتركان خانگي، صنعتي و كشاورزي، افزايش پايداري، كاهش محدوديت و احتمال خاموشي شبكه توزيع در منطقه، افزايش پايداري و كاهش محدوديت هاي شبكه توزيع منطقه، افزايش تعداد فيدرهاي خروجي و قابليت مانور در شبكه توزيع و جبران افت ولتاژ شبكه 33 كيلوولت منطقه به اجرا در مي آيد.

اين طرح با سرمايه گذاري 151 ميليارد ريالي و توسط شركت هاي داخلي اجرا مي شود و در ساخت آن از فناوري ايراني بهره گرفته خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات