انتصاب سرپرست اداره آبیاری سنگر

انتصاب سرپرست اداره آبیاری سنگر

طی صدور حکمی از سوی مهندس مهران محمدحسن زاده عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان ، آقای شیرزاد اسدی کتیگری به سمت سرپرست اداره آبیاری سنگر منصوب گردید.

سرپرست اداره آبیاری سنگر

شیرزاد اسدی کتیگری

لینک اصل خبر در سایت شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی استان گیلان

    منبع خبر

    شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی استان گیلان

    شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات