غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا با حضور كاركنان شركت آبفای روستائی استان قم

غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا با حضور كاركنان شركت آبفای روستائی استان قم

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم یک شرکت در شهر قم می باشد

   نظرات