انشعابات  غیرمجاز،  بلای جان شبكه های توزیع آب

منبع خبر

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم یک شرکت در شهر قم می باشد

    نظرات