در هفته دولت انجام مي شود: بهره برداري از 22 پروژه آبرساني روستايي در استان اصفهان

22 پروژه آبرساني به روستاهاي استان اصفهان ، همزمان با هفته دولت و با حضور مردم و مسئولين استاني و شهرستاني به بهره برداري خواهد رسيد.
سرپرست شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان گفت: تامين آب شرب سالم و پايدار براي روستائيان عزيز وظيفه اصلي شركت آبفار استان اصفهان بوده و مديران و كارشناسان توانمند اين شركت، تمام توان، دانش فني و تجربيات خود را براي خدمت رساني بهتر به آنها به كار گرفته اند.
وي با اشاره به اينكه حدود 970 روستاي استان اصفهان تحت پوشش خدمات شركت آب و فاضلاب روستايي قرار گرفته اند افزود: پديده خشكسالي سالهاي اخير در كشور و بخصوص استان اصفهان، تامين آب شرب مصرفي روستاهاي استان را با مشكل مواجه كرده بود، به طوري كه سطح ايستابي افت زيادي داشته و آبدهي چاههاي تامين آب شرب برخي روستاها بسيار كاهش يافته و خشك شده اند.
هاشم اميني استفاده از منابع آبي جايگزين و آبرساني سيار را راهكار موقت براي مقابله با بحران كم آبي موجود عنوان كرد و اظهار داشت: براي برطرف نمودن اساسي مشكلات آب شرب روستاها و تامين آب به صورت پايدار در تمامي روستاهاي تحت پوشش، شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان طرحهاي زيادي را در دست مطالعه و اجرا دارد كه 34 پروژه بزرگ آبرساني در قالب مجتمعاي روستايي از جمله اين پروژه ها است.
مهندس اميني در خصوص برنامه هاي هفته دولت اظهار داشت: 22 پروژه آبرساني روستايي آماده افتتاح و بهره برداري است و 15000 نفر از آن بهره مند خواهند شد.
وي آبرساني به روستاهاي وانشان شهرستان گلپايگان، گنهران شهرستان تيران و كرون، سولارو دهك و بوان و مسينه شهرستان شهرضا، هندوكش شهرستان بويين مياندشت، اونج و ماستبندي و مباركه شهرستان اردستان، ازوار و تتماج شهرستان كاشان، هفتومان و عروسان شهرستان خوروبيابانك، عادگان شهرستان فريدن، كوهپايه و شريف آباد و فيض آباد و ميرلطف اله و مادركان شهرستان اصفهان، حاجي آباد و تل محمد و كهنگان وده بزرگ و رهيز و قنات و ديده جان و سادات آباد و كيفته گيوه سين شهرستان سميرم را پروژه هاي آماده افتتاح شده در هفته دولت اعلام كرد و افزود: براي آماده سازي اين پروژه ها 60 كيلومتر خط انتقال و 48 كيلومتر اصلاح شبكه توزيع آب اجرا شده است.
سرپرست شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان در خصوص آغاز عمليات اجرايي پروژه هاي آبرساني در هفته دولت گفت: كلنگ عمليات اجرايي تعداد 16 پروژه آبرساني در شهرستانهاي بويين مياندشت، سميرم و فريدونشهر بر زمين زده خواهد شد كه با اتمام عمليات اجرايي و بهره برداري از آنها، 3000 نفر از روستائيان از آب شرب سالم و پايدار بهره مند خواهند شد.
وي ابراز اميدواري كرد مردم قدر اين نعمت حيات بخش الهي را بدانند و مصرف خود را مديريت كنند تا ضمن پيشگيري از بروز مشكل در جريان پايدار آب شرب، خدمتگزاران خود را در شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان براي عمل به تعهدات خود ياري نمايند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات