معرفی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان...

معرفی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان...

با حفظ سمت صورت گرفت؛

معرفی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی بعنوان سرپرست جدید شرکت آب و فاضلاب  استان

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی با حفظ سمت بعنوان سرپرست جدید شرکت آب و فاضلاب استان معرفی شد.

در جلسه شورای مدیران شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی و بر اساس حکمی از سوی حمیدرضا جانباز رئیس مجمع عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، علیرضا رضوی بعنوان سرپرست جدید شرکت آبفای  استان معرفی شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات