لایروبی و گندزدایی حوضچه های تصفیه خانه آب شرب بهبهان

لایروبی و گندزدایی حوضچه های تصفیه خانه آب شرب بهبهان

عملیات لایروبی ، تخلیه لجن ، گند زدایی حوضچه ها و کانال های تصفیه خانه آب شرب بهبهان و منصوریه به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خوزستان، مدیر اداره آبفا بهبهان، گفت: به جهت جلوگیری از ورود هرگونه آلودگی به مخازن خروجی آب شرب شهرستان بهبهان ، از ابتدای مهرماه جاری ، بحث لایروبی، تخلیه لجن و گندزدایی حوضچه ها و کانال های تصفیه خانه آب بهبهان در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه این عملیات با اقدامات شبانه روزی همکاران در تصفیه خانه , طی این مدت به پایان رسید.

محمدرضا نامیر با اشاره به اینکه این عملیات با اقدامات شبانه روزی همکاران و تحت نظارت مستمر مسئول امور کیفی آبفا بهبهان انجام شد، تاکید کرد: لایروبی حوضچه ها نقش موثری در پایداری و سلامت آب شرب مصرفی شهروندان، افزایش کیفیت آب تصفیه شده، کاهش نیاز به تزریق مواد گندزدا و شیمیایی ، کاهش استهلاک کلیه تجهیزات من جمله پمپ های مورداستفاده در فرآیند تصفیه می گردد ، دارد.

وی گفت: حوضچه های ذخیره آب پاک در تصفیه خانه ها به علت روباز بودن محل مناسبی برای رشد جلبک است که این امر به مرور زمان کیفیت آب را تحت تاثیر قرار می دهد، به همین دلیل لازم است در زمان بندی مناسب و معین در طول سال عملیات لایروبی و گندزدایی حوضچه ها صورت پذیرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

  شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

  شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات