نخستین جلسه گذر از پیک سال 1399 با حضور مدیران ارشد شرکت برق خراسان برگزار شد

نخستین جلسه گذر از پیک سال 1399 با حضور مدیران ارشد شرکت برق خراسان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خراسان مهندس رضا ریاحی، مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان، در نخستین نشست کارگروه راهبری گذر از پیک سال 1399 با حضور مدیران عامل شرکت‌های توزیع خراسان رضوی، توزیع خراسان جنوبی، خراسان شمالی و تولید نیروی برق خراسان رضوی اظهار کرد: اولین شرکتی که فرایند گذر از پیک سال 1399 را آغاز کرده، شرکت برق منطقه‌ای خراسان است چون ما از سال گذشته سازمان‌یافته‌تر هستیم و ساختار مشخصی داریم و کمیته‌های ما نیز آماده‌اند که فعالیت‌های خود را ادامه و کارهای موثرتری انجام دهند.

و ی به جهت گذر موفق از پیک سال 1398 از زحمات مدیران عامل شرکت‌های توزیع خراسان رضوی، توزیع خراسان جنوبی، خراسان شمالی و تولید نیروی برق خراسان و همچنین دبیران کارگروه‌های شرکت برق منطقه‌ای خراسان که موجبات این موفقیت را رقم زدند، تشکر و قدردانی نمود و خواستار برگزاری منظم جلسات به منظور ارائه راهکارهای اثربخش برای گذر از پیک سال 1399 شد.

در این نشست دکتر مهدی علومی، معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خراسان و رئیس کارگروه راهبری گذر از پیک، گزارش جامعی از اقدامات انجام شده برای گذر موفق از پیک سال 98 ارائه کرد و گفت: امسال با اقدامات صورت گرفته، میزان رشد بار شبکه برخلاف سال‌های گذشته 2.6 درصد بود. برای گذر موفق از پیک سال 98 کارگروه‌های هماهنگی مانور بار پست‌های فوق توزیع، کارگروه تعیین ساعات پیک و مدیریت مصرف، کارگروه شناسایی مولدین مقیاس کوچک و مولدین اضطراری و کارگروه فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و آموزش راه‌اندازی شد.

شایان ذکر است در پایان مراسم از زحمات مدیران عامل شرکت‌های توزیع خراسان رضوی، توزیع خراسان جنوبی، خراسان شمالی و تولید نیروی برق خراسان رضوی و معاونان و مدیران شرکت برق منطقه‌ای خراسان برای گذر موفق از پیک سال 1398 طی لوحی تقدیر و قدردانی شد.

/ لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای خراسان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای خراسان

  شرکت برق منطقه ای خراسان

  شرکت برق منطقه ای خراسان یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات