رتبه های برتر رویت پذیری در شرکت های برق منطقه ای اعلام گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در راستای بهبود اهداف و چشم انداز این شرکت در حفظ پایایی و امنیت شبکه و تامین مطمئن برق کشور، گزارش آماری رتبه­ های برتر رویت پذیری شرکت­ های برق منطقه ­ای طی سال ­ های 96 تا مرداد ماه 98 توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام گردید.

بنابراین گزارش، شرکت ­های برق منطقه­ ای مازندران، فارس و گیلان در شاخص متوسط رویت­ پذیری میزان 51/98، 17/98 و 85/97 درصد را کسب نمودند که از این حیث به ترتیب در رتبه­ های اول تا سوم این ارزیابی قرار گرفتند. همچنین از نقطه نظر شاخص تعداد قرارگیری در رتبه­ های اول تا سوم گزارشات ماهیانه دفتر مهندسی و نظارت، شرکت­ های برق منطقه ­ای مازندران، فارس و زنجان با کسب بیشترین تعداد به ترتیب در رتبه­ های  اول تا سوم قرار گرفتند.

لازم به توضیح است؛ مهندس صیدآبادی، مدیر مهندسی و نظارت این شرکت، پیاده ­سازی یک گردش کاری منسجم بین شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت­ های برق منطقه­ ای، جهت حداکثر نمودن کمیت و کیفیت رویت ­پذیری را از اهداف اصلی آن مدیریت برشمردند و اظهار امیدواری نمودند که با تلاش دست‌اندرکاران امر در شرکت‌های برق منطقه‌ای این شاخص در سایر شرکت‌ها نیز به حد مطلوبی برسد تا از این طریق امکان پایش و کنترل بهتری برای راهبری در مراکز دیسپاچینگ سطح کشور فراهم گردد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  منبع خبر

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات