کارگاه هم اندیشی مسائل مالی و بازار برق برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، با توجه به گستردگی روابط بین شرکت های تولیدکننده خصوصی برق و شرکت مدیریت شبکه برق ایران و عوامل مالی و فنی متنوعی که در مبادلات برق و معاملات انجام شده در بازار برق موثر است، کارگروهی تحت عنوان "هم اندیشی در مسائل مربوط به  امور مالی بازار برق" و سایر عملیات های بازار برق به میزبانی دبیرخانه سندیکای شرکت های تولید کننده برق در پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
در این کارگروه مدیر و کارشناسان امور محاسبات مالی بازار برق (جواد طاهری، زهرا نجاتی و مینا یوسفی) و مدیر و کارشناسان امور عملیات و آرایش بازار برق(علیرضا مزدآور و مریم حاجتی) از شرکت مدیریت شبکه برق ایران و نمایندگانی از نیروگاه های بخش خصوصی به منظور تبادل نظر در خصوص مسائل مالی از جمله نحوه اعمال حساب هزینه سوخت مصرفی نیروگاه ها با توجه به نرخ مندرج در مصوبه ها هیئت وزیران، مسائل مالیاتی از قیبل ارسال گزارش در سامانه معامله های فصلی سازمان امور مالیاتی کشور و رویه های مورد عمل ابلاغی از سوی هیئت تنظیم بازار برق ایران حضور یافتند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  منبع خبر

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات