شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین رتبه اول را در بین شرکت های توزیع سراسر کشور درجلب رضایتمندی مردم کسب نمود.

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین رتبه اول را در بین شرکت های توزیع سراسر کشور درجلب رضایتمندی مردم کسب نمود.

با اعلام نتایج طرح افکار سنجی و سنجش میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی در سطوح ملی واستانی از سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ، شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با کسب 88/93 درصد میزان رضایتمندی مردمی ، رتبه نخست را در بین شرکت های توزیع سطح کشور در سال 97 کسب کرد .
این ارزیابی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری مرکز آمار ایران در خصوص میزان تحقق تصویبنامه حقوق شهروندی در محورهایی مانند صیانت از حقوق شهروندی و ارتقاء سلامت و استقرار میز خدمت حضوری و الکترونیکی اداری صورت گرفته است.
در همین ارتباط ابوالفضل یاری رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت استان قزوین با ارسال نامه ای به سعید بهادیوند چگینی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین توفیق کسب شده را به مدیریت و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تبریک گفت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

   نظرات