ادامه بررسی نظام نامه اجرایی ماده ۱۱۳

ادامه بررسی نظام نامه اجرایی ماده ۱۱۳ادامه بررسی نظام نامه اجرایی ماده ۱۱۳

جلسه کار گروه تدوین نظامنامه اجرایی ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با حضور مدعوین درمحل شورای مرکزی برگزار شد.
طی این جلسه بخشهایی از نظامنامه مورد بررسی، تبادل نظر واصلاح قرارگرفت.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات