برنامه ورکشاپ آموزشی قطر

برنامه ورکشاپ آموزشی قطر

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در نظر دارد برنامه سفر آموزشی ساختمان سبز برای ۴ تا ۹ آبان ۱۳۹۸ را برگزار نماید . ورکشاپ تخصصی مربوطه با عنوان sustainable future در ۲۷ تا ۲۹ اکتبر سال جاری با هدف توسعه دانش فنی آگاهی اجرایی در حوزه بهره وری در مصرف انرژی برگزار می شود. مهندسین گرامی برای شرکت در ورکشاپ و اطلاعات بیشتر تا تاریخ ۹۸/۱۰/۷ میتوانند با دفتر روابط بین المللی شورای مرکزی سازمان به شماره ۰۹۱۲۸۲۲۲۴۸۰ تماس حاصل فرمایید .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات