برگزاری کارگاه آموزشی تغییرات مبحث ۹ و ۱۰ مقررات ملی ساختمان

برگزاری کارگاه آموزشی تغییرات مبحث ۹ و ۱۰ مقررات ملی ساختمان

به همت کمیته های پژوهش و  تخصصی عمران کارگاه آموزشی تغییرات مبحث  ۹ و ۱۰ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این کارگاه داوطلبان با آخرین تغییرات این مبحث و آیین نامه زلزله  آشنا شدند. دکتر عبدالرضا سروقد مقدم و امیر پیمان زندی و مجتبی اصغری سرخی  مدرسان این کارگاه بودند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات